12.02.1995. – Jedinice Petog korpusa Armije BiH probijaju linije odbrane VRS u Bihaću

peti korpus12. februara 1995. godine jedinice Petog korpusa Armije Bossne i Hercegovine probijaju linije odbrane VRS i oslobađaju Zavalje, Skočalje, Međudražje, Sokolac i Pritoku.