Naser Orić – “Zlatni ljiljan” i heroj srebreničke odbrane

naserNaser Orić, sin Džemala i Hate (djevojačko prezime MUSTAFIĆ), rođen je 3. marta 1967. godine u Potočarima, opština Srebrenica, Republika Bosna i Hercegovina.

Naser Orić bio je oficir, komandant snaga Armije RBiH u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu je pravosnažno oslobođen svih optužbi koje su se vodile protiv njega.

Prije 1. marta 1994. godine, Naseru ORIĆU je dodijeljena značka “Zlatni ljiljan”, najviše priznanje koje dodjeljuje načelnik Štaba Vrhovne komande ABiH. Dana 15. aprila 1993., Naser Orić je primio pismenu pohvalu, i ovaj put od načelnika Štaba Vrhovne komande ABiH.

Biografija

Naser ORIĆ je svoj vojni rok koji se obavezno služio u Federativnoj Republici Jugoslaviji odslužio 1985. i 1986. godine u specijalnoj jedinici atomsko-biološko-hemijske odbrane Jugoslovenske narodne armije. Iz JNA je izašao s činom desetara. Naser ORIĆ je bivši policajac. Godine 1988. završio je šestomjesečni kurs u Zemunu, a pripravnički staž je odslužio na Savskom Vencu u Beogradu. Kao pripadnik policijske jedinice za specijalne zadatke, nastavio je pohađati kurseve još dvije godine. Godine 1990., Naser ORIĆ je poslan na Kosovo kao pripadnik policijske jedinice za specijalne zadatke Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Nakon toga se vratio u Beograd.

Dana 5. augusta 1991. godine, raspoređen je na dužnost u Stanicu javne bezbjednosti na Ilidži, u predgrađu Sarajeva.
Krajem 1991. godine, Naser ORIĆ je premješten u Stanicu javne bezbjednosti u Srebrenici, a 8. aprila 1992. postao je komandir stanice milicije u Potočarima.
Dana 17. aprila 1992., u Potočarima je osnovana Teritorijalna odbrana, a Naser ORIĆ je postao njen komandant. Komandna zona Teritorijalne odbrane Potočari obuhvatala je mjesne zajednice Potočari, Likari, Čauš, Zalažje i Ažlica.
Dana 20. maja 1992. godine, članovi Kriznog štaba TO-a Srebrenice imenovali su Nasera ORIĆA za komandanta.
Dana 27. juna 1992., Sefer HALILOVIĆ, načelnik Štaba Vrhovne komande Armije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ABiH) zvanično je potvrdio imenovanje Nasera ORIĆA za komandanta Štaba TO-a Srebrenica (u daljnjem tekstu: Štab). Naser ORIĆ je komandovao svim jedinicama potčinjenim Štabu TO-a Srebrenica. Dana 8. augusta 1992., imenovanje Nasera ORIĆA na položaj komandanta Štaba TO-a Srebrenica potvrdilo je i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Dana 3. septembra 1992., Štab TO-a Srebrenica preimenovan je u Štab Oružanih snaga Srebrenica. Naser ORIĆ je ostao na položaju komandanta.
Kad je 1. jula 1992. u Srebrenici osnovano Ratno predsjedništvo, Naser ORIĆ je postao njegov član. Na tu funkciju je imenovan u svojstvu komandanta Štaba TO-a Srebrenica. Komandne dužnosti Nasera ORIĆA proširene su kad je početkom novembra 1992. godine imenovan za komandanta Združenih oružanih snaga podregije Srebrenica. Pod njegovom komandom je bilo geografsko područje koje je obuhvatalo teritorije nekoliko opština: Srebrenice, Bratunca, Vlasenice te Zvornika u istočnoj Bosni.
Dana 1. januara 1994., sve jedinice pod komandom Nasera ORIĆA preimenovane su u Komandu 8. operativne grupe “Srebrenica” Armije Bosne i Hercegovine
Dana 12. jula 1994., Naser ORIĆ je unaprijeđen u čin brigadira. Početkom 1995. godine, 8. operativna grupa “Srebrenica” postala je 28. divizija 2. korpusa ABiH. Naser ORIĆ je ostao na položaju komandanta te jedinice sve dok u augustu 1995. godine nije izašao iz ABiH.

U martu 2003. Naser Orić je bio optužen na osnovu individualne krivične odgovornosti i na osnovu krivične odgovornosti nadređenog u dvije tačke:

– Bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela, koje nije opravdano vojnom nuždom (kršenja zakona i običaja ratovanja);
– Ubistvo i okrutno postupanje (kršenja zakona i običaja ratovanja).

10. aprila 2003. uhapšen je u Tuzli i isporučen Međunarodnom krivičnom sud za bivšu Jugoslaviju u Den Haagu. Prije hapšenja se uvijek dobrovoljno odazivao na pozive haških istražitelja. 11. aprila izjasnio se nevinim. 25. jula sud odbija Orićev zahtjev na privremeno puštanje iz pritvora.

Suđenje je počelo u oktobru 2004. i trajalo je do aprila 2006. 30. juna 2006. sud ga oslobađa po većini tačaka optužnice, a osuđuje ga na 2 godine zatvora zbog nepoduzimanja preventivnih mjera za sprečavanje okrutnog postupanja i ubistva nekoliko srpskih zarobljenika u Policijskoj stanici u Srebrenici u periodu između 27. decembra 1992. i 20. marta 1993.

Orić je oslobođen optužbi i po individualnoj i po komandnoj odgovornosti. Za razaranja u selima Kravica, Šiljkovići, Bjelovac, Fakovići i Sikirić, navodi se u presudi, optužba nije pružila uverljive dokaze da su za njih odgovorne bosanske snage budući da su u tim selima vođene borbe u kojima su srpske snage koristile artiljeriju, a u slučaju Bjelovca čak i avijaciju.

Prethodno je po pravilu 98bis Orić oslobođen po dvije tačke optužnice, koje su se odnosile na pljačku javne ili privatne imovine Srba.

Budući da je Orić već proveo 3 godine, 3 mjeseca i 21 dan u zatvoru, sud je naredio njegovo hitno oslobađanje.

3. jula 2008. Orić je pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda u Haagu oslobođen svih optužbi

U nastavku možete pogledati oslobađajuću presudu Naseru Oriću u PDF formatu. Naser Orić1